PGB Logo GGK Logo Gawad Galing Kooperatiba

Provincial Cooperative and Enterprise Development Office

Gawad Galing Kooperatiba


Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, makipag-ugnayan sa Panlalawigang Tanggapan ng Pagpapaunlad ng Kooperatiba at Pangangalakal (PCEDO), Bulacan Trade and Business Assistance Center, Lungsod ng Malolos Bulacan.

Telepono bilang: (044) 812-8877

Email: pcedo@bulacan.gov.ph